Tã sơ sinh huggies

Top 10 nhà xuất bản sách tại Việt Nam

  • "Sách hay tải ngay" là trang web tiên phong tài trợ tặng sách miễn phí cho đọc giả đầu tiên tại Việt Nam - Click xem chi tiết để biết thêm thông tin.
10 nhà xuất bản, xuất bản sách nhiều nhất tại Việt Nam, hiện tên tuổi đầu tiên được nhắc đến là Nhà xuất bản Kim Đồng (Theo số liệu từ Tiki)


1. Nhà xuất bản kim đồng: 2836 đầu sách


2. Nhà xuất bản trẻ: 1879 đầu sách

3. Đinh Tị: 1532 đầu sách
4. First news: 1029 đầu sách


5. Alphabook: 799 đầu sách


6. Nhã nam: 666 đầu sách

7. Minh Long: 665 đầu sách
8. MC Books: 542 đầu sách
9. Phương Nam: 402 đầu sách
10. Thái Hà: 385 đầu sáchVà những nhà xuất bản sách nhiều nhất tiếp theo:

11. Đông A: 364 đầu sách
12. AZ Việt Nam: 274 đầu sách
13. Bách Việt: 256 đầu sách
14. Quảng Văn: 110 đầu sách
15. TGM Books: 44 đầu sách